Jak aktualizować program NOD32

Instrukcja do aktualizacji licencji do programu NOD32 

 Na początku należy dostać się do modułu aktualizacji licencji. Moduł ten dostępny jest  po uruchomieniu programu w zakładce `Ustawienia` - >`Aktywacja produktu` (odnośnik znajduje się na dole z prawej strony okna).
Można też skorzystać z paska szybkiego uruchamiania. W tym przypadku należy kliknąć na ikonę, pozwalającą na zaprezentowanie wszystkich ikon skrótu (pominąć gdy wszystkie ikony są widoczne), następnie z listy wybrać ikonę programu NOD32.
Ikona ta może posiadać inny niż domyślny (zielony) kolor w celu zakomunikowania problemu z aktualizacją/licencją.Następnie na ikonę programy naciskamy prawym przyciskiem myszy. Pojawi nam się menu kontekstowe, proszę wybrać `Aktywuj` lub `Aktywacja produktu ...`.

 

Kolejnym krokiem jest wybranie sposobu aktywacji. Najprostszym jest aktywacja za pomocą `Nazwy użytkownika` oraz `hasła`. Proszę zaznaczyć opcję (domyślnie zaznaczona), oraz zatwierdzić naciskanąc przycisk `Dalej`.

Ostatnim krokiem jest wprowadzenie `Nazwy użytkownika` oraz `hasła` w wyświetlonym przez program okienku. W przypadku problemów z wpisaniem można zaznaczyć opcję `Wyświetl hasło`, wtedy podczas wprowadzania hasła, pole będzie zawierać hasło zamiast `kropek maskujących hasło`. Następnie zatwierdzić, kończąc przy tym całą procedurę.

Powodzenia. :)

Promowany: 
promowany

Zapytania ofertowe

Produkty