błąd

Błąd 503 Serwis tymczasowo niedostępny

Usługi serwera są czasowo niedostępne co może być spowodowane jego zatrzymaniem

        lub przeładowaniem. Proszę spróbować połączyć się pźniej.
       

Błąd 500 Wewnętrzny błąd serwera

 Wewnętrzny błąd serwera (np. zawieszenie programu CGI) lub błąd konfiguracji.

        

Błąd 414 byt długi URI

Długość wybranego URL przekracza zekres zdefiniowany na tym serwerze.

        

Błąd 411 Wymagana długość

 

 Wybrana metoda wymaga poprawnego nagłówka Content-length.
       

Błąd 410 URI usunięte

 

Podany w zapytaniu URL jest już nie dostępny na tym serwerze. Proszę usunąć wszystkie
        odwołania do tego URL.
       

Błąd 408 Przekroczony czas oczekiwania

 

 Przekroczony czas na przygotowanie zapytania.
      

Błąd 406 Brak akceptacji

Format podanego URL nie jest akceptowany przez serwer.

Błąd 405 Niedozwolona metoda

 

Metoda nie jest obsługiwana przez wybrany URL
       

Błąd 403 Dostęp zabroniony

 

 Zapytanie odrzucone przez serwer. Nie masz dostępu do zasobów na tym serwerze.
       

Błąd 401 Brak autoryzacji

 

 Zapytanie nie przeszło pomyślnie procesu uwierzytelnienia.
        Serwer nie może zweryfikować czy posiadasz autoryzację dostępu do dokumentu,
        który śćągasz. Prawdopodobnie wprowadziłes nieprawidłowe dane jak np. hasło lub
        twoja przeglądarka nie potrafi dostarczyć właściwych danych do autoryzacji.
     

Strony

Zapytania ofertowe

Subscribe to RSS - błąd

Produkty