Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi dotyczącej zaprojektowania i stworzenia prototypów mikroukładów elektronicznych wraz z odpowiednim oprogramowaniem, realizujących funkcjonalność - wzajemne pozycjonowanie obiektów w trzech wymiarach. Usługa do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Zapytania ofertowe

Produkty